0
  •  x 
Košík je prázdny

Obchodné podmienky

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi

„Predávajúcim“ - Breznianska cukráreňs.r.o., Štúrova 1, 97701 Brezno

a

„Kupujúcim“ - Objednávateľ výrobkov.

 

 

 

 I.Spôsoby objednávania

 

A/ telefonicky na telefónnom čísle 0903513111 Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

B/ cez e-shop

C/ e-mailom na objednáTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

D/ osobne na prevádzke - termín osobného stretnutia je ale potrebné dohodnúť vopred telefonicky

 

Pri produktoch z katalógu prijímame objednávky minimálne 7 dní vopred.

Pri jednoduchých tortách na želanie prijímame objednávky minimálne 15 dní vopred, vždy po dohovore.

Pri svadobných tortách a 3D tortách prijímame objednávky minimálne 30 dní vopred vždy po dohovore.

Pri svadobných koláčoch príp. obdobných miešaných zákuskoch, kde sa jedná o množstvo kusov nad 500, je potrebné objednať minimálne 2 mesiace vopred.

Pri vyhotoveniach výrobkov záleží na konkrétnej dohode a možnostiach prevádzky.Objednávky berieme len do naplnenia kapacity, ktorú sme schopní vyrobiť.

 

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, želaný dátum vyhotovenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Objednávka je záväzná pre obe strany až po potvrdení predávajúcim. Potvrdenie prebieha telefonicky alebo osobne. Predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady, s ohľadom na potreby a požiadavky kupujúceho. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

Predávajúci môže vyžadovať zálohu z konečnej ceny tovaru pri dohodnutí objednávky a to vo výške 50% z predbežnej sumy v hotovosti alebo na účet v banke.

 

II.Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Ak objednávku zruší pred začatím jeho vyhotovenia, platí poplatok 30% zo sumy objednávky. V prípade, že predávajúci začal s prípravou produktu, je kupujúci povinný uhradiť celú sumu objednávky.

Pri objednávkach z katalógu sa začína s vyhotovením objednávky 3 dni pred plánovaným odovzdaním.

Pri jednoduchých tortách sa začína s vyhotovením objednávky 5 dní pred plánovaným odovzdaním.

Pri objednávkach tort na želanie sa začína s vyhotovením objednávky 14 dní pred plánovaným odovzdaním.

Pri svadobných objednávkach a objednávkach väčšieho počtu zákuskov sa začína s vyhotovením 21 dní pred plánovaným odovzdaním.

 

III.Cenové podmienky a platba

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehaťzmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Cena výrobkov sa môže zmeniť aj v závislosti od špecifických požiadaviek kupujúceho, ním požadovaných zmien, neštandartných materiálov, dekorácií a pod.

Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti pri preberaní tovaru, alebo úhradou na účet predávajúceho vopred prípadne podľa vzájomného dohovoru medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

IV.Doprava

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope ,alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)   vlastnou dopravou

b)   dopravou predávajúceho (výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky).

 

V. Preberania tovaru

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci jepovinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo, vonkajší vzhľad, a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.Po prevzatí objednávky nezodpovedáme za poškodenie výrobkov napr. zlou manipuláciou pri prevoze, skladovaním a pod.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme alebo je nezastihnuteľný v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť kompletnú cenu podľa objednávky vrátane dopravy, ak bola dohodnutá. Predávajúci neuskladňuje neprevzatý tovar.

 

VI. Záruka

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný dodržať spôsob skladovania a uchovania tovaru počas doby trvania záručnej doby, t.j. zabezpečiť skladovanie cukrárenského výrobku počas celej doby trvania záručnej doby pri teplote 5oC. V prípade, že kupujúci nezabezpečí skladovanie cukrárenského výrobku pri tejto teplote,nie je možné výrobok reklamovať. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra,alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri reklamácii je kupujúci povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje v písomnej forme/mail/.

Torty zhotovené podľa želania zákazníka môžu obsahovať nejedlé časti dekorácií, napr. špajle, floristické drôty a pod.Na tieto dekorácie vždy zákazníka upozorňujeme.

 

VII. Alergény a farbivá

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES, pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a zvýnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlavaPotravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č.1761/2005 - 100, č. 3069/2005 - 100, č.3493/2005 - 100 a č. 2319/2007 - 100). Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiťpre konečného kupujúceho a informáciu, čipríslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú reakciu.

 

ZOZNAM ALERGÉNOV

1 Obilniny obsahujúce lepok ( t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut a výrobky z nich)

2 Kôrovce a výrobky z nich

3 Vajcia a výrobky z nich

4 Ryby a výrobky z nich

5 Arašidy a výrobky z nich

6 Sójové zrná a výrobky z nich

7 Mlieko a výrobky z neho

8 Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich

9 Zeler a výrobky z neho

10 Horčica a výrobky z nej

11 Sezamové semená a výrobky z nich

12 Oxid siričitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2

13 Vlčí bôb a výrobky z neho

14 Mäkkýše a výrobky z nich

 

Pri dekorovaní môžu byť použité potravinárske farbivá: Pomarančovo žltá (E 110), Chinolínová žltá (E 104), Azorubín (E 122), Alluračervená (E 129),Tortrazin (E 102),Košenilováčervená 4R (E124).

 

VIII.Reklamácia výrobkov

Reklamácia výrobkov je možná priamo pri preberaní objednávky, alebo do 24 hodín odo dňa prevzatia. K výrobkom je priložená faktúra (doklad o kúpe výrobkov), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

 

Reklamáciu je potrebné telefonicky nahlásiť zodpovednej vedúcej a následne bude reklamácia vybavená na prevádzke.

 

Pri reklamácii je potrebné vrátiť celú tortu s maximálne jedným výrezom - ak zákazník zistí, že plnka je iná, ako si objednal, prípadne vykazuje iné nedostatky, ktoré chce reklamovať. Reklamované výrobky musia byť správne skladované a pri vrátení musia mať teplotu do 5°C.

 

Ostatné výrobky je nutné priniesť minimálne v 80% obsahu a taktiež s teplotou do 5°C.

 

Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na vzhľad výrobku, ak ho kupujúci už prevezme. Preto odporúčame, aby si kupujúci skontroloval celkové vyhotovenie objednávky predtým, ako ju preberie.

 

IX.Príslušenstvo

Doplnky, t.j. nerezové podnosy, stojany na torty a zrkadlá pod tortu sú zálohované, povinnosť odberateľa vrátiť do 3 pracovných dní. Po uvedenom termíne budeme účtovaťčiastku 2,00 Eur/1 deň. Pri poškodení podnosu záloha prepadá v prospech predávajúceho. Svadobné doplnky na torty a jednorázové podnosy pod torty sú účtované podľa aktuálneho cenníka.

 

Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

O nás

Sme rodinný podnik, ktorý s láskou pre Vás pripravuje zákusky a torty podľa vlastných receptúr. Nezabúdame na tradičné chute, ale zároveň sledujeme svetové trendy, aby sme splnili Vaše sladké priania.

 

Breznianska cukráreň, s.r.o.

IČO 50 291 645
DIČ 21 202 72066
IČ DPH: SK 21 202 72066 

Telefón: 0903 513 111
Email: objednavky@breznianskacukraren.sk

9 mája 53, Brezno
97703, Slovensko

Novinky

VIANOCE 2018 December 20, 2018
VIANOCE 2017 November 26, 2017